Till Dig som är Pt.

 

Du är välkommen till Epic gym med dina kunder. Du tränar själv gratis medan din kund betalar normalt pris för sig.
Gratiskortet är personligt dvs. inkluderar enbart Pt:n själv inte övriga familjemedlemmar eller sambos.
En Pt som har förmånen att träna gratis skall ha respekt för betalande kunder, speciellt när hen tränar själv utan egen kund i gymmet!
Det förväntas av Pt:n att göra pr för Epic gym och tillföra kunder till gymmet i någon mån.
Efter 6 mån sker en uppdatering av Pt:ns gratis kort. Då både Pt och Epic gym utvärderar samarbetet och ev problem utreds och ev förslag till förbättringar diskuteras. Ifall Pt:n inte gjort pr eller tillfört Epic gym någon ekonomisk nytta, kan gratis kortet bli avgiftsbelagt..
Välkomna .

Mvh // Nippa